Nasza oferta


Nasza firma specjalizuje się w tworzeniu nowego oprogramowania dopasowanego do konkretnych wymagań klienta i potrzeb rynkowych. Posiadamy duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji bazodanowych oraz systemów, które uzupełniają i konsolidują istniejące rozwiązania informatyczne.

Nasze oprogramowanie jest intuicyjne w obsłudze, stabilne, nie wymaga specjalnych szkoleń, a jednocześnie bezpieczne i łatwo skalowalne wraz z rozwojem Twojej firmy. Wykorzystujemy najnowsze technologie tworzenia aplikacji biurowych oraz internetowych.

Technologie

Oto lista wybranych technologii, w których mamy doświadczenie:

 • Aplikacje desktopowe: .NET, Java, C, C++.
 • Aplikacje webowe:
  • po stronie serwera: WCF, .NET, PHP, Perl, Java Servlets, JSP, ASP .NET, Ruby, Python.
  • po stronie klienta: Silverlight, HTML5, JavaScript, jQuery, Ajax, Flash/FLEX/ActionScript.
 • Raportowanie i analizy: BI, OLAP, Data Warehouses, MS Reporting Services, Crystal Reports.
 • Systemy operacyjne: Windows, Linux.
 • Bazy danych: MS SQL Server, Oracle, Informix, DB2, PostgreSQL, MySQL.
 • Technologie zaszłościowe: Visual Basic, VBA, Delphi, DOS, Pascal, itp.

 


Our offer 

 

Our company specializes in creating high quality software according to customer requirements and current market needs. We have big experience in database application development and data information systems that integrate existing software solutions.

Our software solutions are easy in use, stable, do not require special training and at the same time provides secure and scalable architecture for you company. We use newest available technology for creating back office and internet application.

 

Technologies

Here is the list of chosen technologies in which we are experienced:

 • Desctop Applications: .NET, Java, C, C++.
 • Web Applications:
  • On server side: WCF, .NET, PHP, Perl, Java Servlets, JSP, ASP .NET, Ruby, Python.
  • On clients side: Silverlight, HTML5, JavaScript, jQuery, Ajax, Flash/FLEX/ActionScript.
 • Reporting i analyzing: BI, OLAP, Data Warehouses, MS Reporting Services, Crystal Reports.
 • Operating Systems: Windows, Linux.
 • Database: MS SQL Server, Oracle, Informix, DB2, PostgreSQL, MySQL.
 • Old technologies: Visual Basic, VBA, Delphi, DOS, Pascal, itp.